PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Przewodnik dla kandydatów na kierunek Reżyseria jest zamieszczony w zakładce „Reżyseria” powyżej.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie!

Zapraszamy na egzaminy wstępne na Wydział Lalkarski we Wrocławiu! Przeczytaj uważnie zaktualizowane zasady rekrutacji: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl

Życzymy powodzenia!

Harmonogram rekrutacji na Wydział Lalkarski na rok akademicki 2021/2022:

05.07 – 09.07Eliminacja I zdalnie / Komisja dokonuje oceny kandydata na podst. materiału filmowego umieszczonego w systemie IRK
12.07 – 13.07       Warsztaty jednodniowe, stacjonarne obowiązkowe dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II Eliminacji / jeśli wariant stacjonarny nie będzie możliwy warsztaty odbędą się w formie konsultacji zdalnych na platformie Teams.
14.07 – 16.07Eliminacja II stacjonarnie na naszej Uczelni. Jeśli to się nie uda, połączymy się z Wami w czasie rzeczywistym i przeprowadzimy finałową część egzaminu w trybie online na platformie Teams.
20.07.2021ogłoszenie wyników

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

ELIMINACJA I

W I Eliminacji oceny kandydata dokonują członkowie 4 Komisji na podstawie materiału filmowego, do którego link kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie (IRK). Link należy wkleić w module „wyniki” w polu zatytułowanym „Link pierwszy do playlisty na YouTube”

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata, tytułem utworu /autora / zadania oraz nazwą komisji, dla której został przygotowany (np. Komisja Interpretacji Aktorskiej).

 1. Każde zadanie powinno być filmowane osobno, bez montażu i nakładanych efektów.
 2. Kamera / telefon powinna być umieszczona na statywie w kadrze poziomym / 16:9
 3. Rozdzielczość obrazu: 720p (1280×720)
 4. Format: MPEG-4 lub MOV

Plik z playlistą musi zawierać również WIZYTÓWKĘ Kandydatki/ Kandydata. Nagrana wizytówka (kilka słów o sobie) powinna zawierać podstawowe informacje o kandydacie: imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania. Wizytówka powinna trwać do 2 minut – materiał nagrany w zbliżeniu, w poziomie.

Wymagania dotyczące przygotowania materiału egzaminacyjnego dla poszczególnych komisji:

I. KOMISJA INTERPRETACJI AKTORSKIEJ

II. KOMISJA GŁOSU 

III. KOMISJA WYMOWY

IV. KOMISJA RUCHU I WYOBRAŹNI 

I. KOMISJA INTERPRETACJI AKTORSKIEJ

dokonuje oceny sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych. 

INTERPRETACJA / proza, wiersz /

Wskazanie dwóch utworów (proza, wiersz) spośród wszystkich przygotowanych przez kandydata/tkę utworów literackich.

 • Każdy plik musi zawierać tytuł, imię i nazwisko autora prezentowanego utworu.
 • Prezentacja wybranych utworów (wiersz i proza) musi być zarejestrowana w osobnych plikach, w planie ogólnym, w dowolnej przestrzeni zamkniętej i w pozycji stojącej tak, aby można było zobaczyć całą sylwetkę kandydata.
 • Prezentowane utwory nie mogą być montowane i muszą być zarejestrowane jako jedno ujęcie. 

ZADANIE AKTORSKIE: Prezentacja stanów emocjonalnych na fragmencie wybranego do I eliminacji utworu (proza): strach, radość, gniew, rozpacz, ulga. Przejście z jednego stanu w następny może odbywać się w dowolnej kolejności i uzupełnione o konieczne do realizacji zadania działania w ruchu i w przestrzeni. Zapis zadania należy przesłać w osobnym pliku i opisać jako Zadanie aktorskie. 

Maksymalny czas nagrania: 60 s.

II. KOMISJA GŁOSU

sprawdza walory głosowe Kandydata – barwę głosu, wolumen (wielkości głosu), możliwości dynamiczne, nośność, a także słuch muzyczny, poczucie rytmu, muzykalność i stan aparatu głosowego. Kandydat proszony jest o taki dobór piosenek i tekstów, aby jak najkorzystniej zaprezentować walory głosu – mniej ważna jest interpretacja aktorska (zwłaszcza w przypadku tekstu). Interpretacja muzyczna jest również oceniana, jednak prosimy o rezygnację z choreografii.

Do oceny przez Komisję Głosu Kandydat/ka zobowiązany jest przedstawić nagrany materiał:

a) TRZY PIOSENKI: jedną ludową oraz dwie piosenki dowolne, z repertuaru kabaretowego i estradowego o zróżnicowanym charakterze (jedna dynamiczna, druga liryczna) w języku polskim. Ewentualnie Kandydat może przedstawić dodatkową, czwartą piosenkę w języku obcym.

Piosenki powinny być wykonane z pamięci i zaśpiewane a cappella – bez podkładu muzycznego i bez akompaniamentu, a także zarejestrowane bez edycji muzycznej (wzmocnienia, pogłosu, montażu itp.), w jednym ujęciu, bez odsłuchu (bez słuchawek w uszach).

b) FRAGMENT DOWOLNEGO TEKSTU (wiersza lub prozy), bez interpretacji (chyba, że jest dynamiczna i nie koliduje z zadaniami), bez skrajnych wyciszeń, ze zwróceniem uwagi na walory głosowe

c) ZAWOŁANIE ZDANIA: „KOCHAM TĘ SZKOŁĘ!” (bez krzyku, na największej dynamice głosu)

Film dla Komisji Głosu powinien ukazywać całą postać Kandydata w przestrzeni zamkniętej, w pozycji stojącej, w dobrym oświetleniu, nie na tle okna, z widoczną twarzą i odsłoniętymi uszami, najlepiej na jednolitym tle. Film nie może być poddawany montażowi, powinno to być jedno nieprzerwane nagranie.

III. KOMISJA WYMOWY

dokonuje oceny artykulacji, aparatu wymawianiowego i ogólnej kultury słowa na podstawie materiałów zamieszczonych w Komisji Interpretacji Aktorskiej oraz wizytówki, którą Kandydat zamieszcza w folderze ogólnym dostępnym dla członków wszystkich Komisji.

IV. KOMISJA RUCHU I WYOBRAŹNI

Egzaminskłada się z 4 etapów:

 1. ZADANIA FIZYCZNO–GIMNASTYCZNE
 2. TANIEC
 3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ
 4. ZADANIA  ANIMACYJNE

WYMAGANIA TECHNICZNE – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

PRZESTRZEŃ:

Miejsce prezentacji ruchowej powinno zapewnić zdającemu maksimum bezpieczeństwa. Szerokość rekomendowana to min. 4 metry, a głębokość, czyli odległość od kamery powinna wynosić tyle, żeby można było widzieć całą sylwetkę zdającego. Tło powinno być pozbawione elementów ruchomych, okien, mebli, kwiatów, obrazów etc. Optymalna byłaby pusta przestrzeń. Światło miękkie, przednie.

STRÓJ:

Kandydat powinien zaprezentować się w stroju sportowym, przylegającym do ciała. Może to być strój typu legginsy i t-shirt, najlepiej w kolorze ciemnym. Obuwie do wyboru: sportowe, jednak z niezbyt grubą podeszwą, ewentualnie baletki lub boso. Panie powinny mieć spięte włosy; występ bez biżuterii, zegarków itp.

SPRZĘT GRAJĄCY:

Prosimy o przygotowanie sprzętu grającego z głośnikiem, w celu odtworzenia podkładu dźwiękowego do jednego, wybranego przez kandydata spośród pięciu tańców ludowych. Taniec dodatkowy, może być wykonany z podkładem dźwiękowym, ale także i bez niego.

REKWIZYTY:

Do etiud animacyjnych prosimy o przygotowanie trzech rekwizytów:

A) Książka

B) Szalik bądź chusta

C) Para butów

PRZEBIEG EGZAMINU:

1. ZADANIA FIZYCZNO-GIMNASTYCZNE

Egzamin (nagranie) prosimy zacząć od zadań fizyczno–gimnastycznych, sprawdzających budowę ciała kandydata, jego elastyczność i predyspozycje fizyczne:

a) Skłon tułowia w przód

Zadanie: Stań bokiem do kamery ze złączonymi nogami (stopami) i z pozycji wyprostowanej powoli wykonaj skłon tułowia w przód prowadząc dłonie blisko ciała (kończyny proste). Zacznij od pochyłu głowy i kontynuuj skłon rolując kręgosłup kręg po kręgu do momentu osiągnięcia przez siebie pełnego zakresu ruchu. Wracając do postawy wyprostowanej działaj analogicznie rolując najpierw kręgosłup, a kończąc unosząc głowę.

b) Przysiady

Zadanie: Stań bokiem do kamery w pozycji wyprostowanej z lekko rozstawionymi nogami (stopy równoległe na szerokości bioder) i wolno wykonaj przysiad uginając nogi w kolanach do kąta prostego (90 stopni). Pamiętaj, by stopy całe przylegały do podłoża. Schodząc, należy wyciągnąć ręce przed siebie, a biodra wypchnąć do tyłu. Ćwiczenie powtórz trzy razy.

c) Wspięcie na palcach

Zadanie: Stań przodem do kamery w postawie wyprostowanej, unieś proste ręce w górę (nad siebie) i zachowując proste nogi w stawie kolanowym wykonaj wznos na palcach stóp najwyżej jak potrafisz. Zatrzymaj się w najwyższym punkcie na 5 sekund wyciągając swoje ciało od dłoni po palce stóp. Wróć do pozycji wyjściowej.

2. TANIEC

a) Taniec ludowy

Kandydat/ka wykonuje fragment jednego, wybranego przez siebie tańca do podkładu muzycznego, który jest do pobrania poniżej tekstu (na dole strony).

Podkład powinien być słyszalny dla zdającego jak i dla członków Komisji. Prezentacja powinna zawierać charakterystyczny dla danego tańca krok, ewentualnie inne charakterystyczne elementy choreograficzne Prezentacja powinna trwać około 30 sekund.

b) Taniec wybrany przez kandydata

to może być każdy rodzaj tańca bądź ekspresji ruchowej. Może być wykonany z podkładem dźwiękowym bądź bez niego. Prosimy przed wykonaniem prezentacji o zapowiedź, jaki rodzaj tańca będzie wykonywany.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 30 sekund.

3. ZADANIA RUCHOWE I NA WYOBRAŹNIĘ (3 zadania)

Kandydat/ka ma za zadanie wybranie z zamieszczonej poniżej listy trzech zadań i wykonanie ich tylko przy użyciu ekspresji swojego ciała, bez użycia głosu, słów i dźwięków (naturalny, własny oddech jest absolutnie dopuszczalny). Zadanie powinno być poprzedzone zapowiedzią, a realizacja każdego z nich może być osobnym filmem.

Czas trwania każdej z etiud: nie powinien być dłuższy niż 1 minuta.

Lista tematów do wyboru:

–        pokazać w ruchu trzy postaci z bajki „Czerwony Kapturek”

–        rozkołysać dzwon Zygmunt, znajdujący się na Wawelu

–        przenieść wiadro wody

–        zaprezentować etiudę „4 pory roku” – własna interpretacja tego tematu

–        pokazać sobą drapieżnego ptaka polującego na ofiarę

–        pokazać sobą kurę w środowisku naturalnym

–        pokazać w ruchu (ekspresja swojego ciała) kolor czarny i czerwony – każdy kolor osobno

–        przedzierać się przez gęste zarośla, następnie próbować przejść przez bagno

4. ZADANIA  ANIMACYJNE (3 zadania)

W tej części egzaminu prosimy o przygotowanie trzech, wymienionych wcześniej, rekwizytów: książki, szalika bądź chusty, pary butów. Przy użyciu kolejno każdego z rekwizytów prosimy o wykonanie następujących zadań. Przypominamy o nieużywaniu dźwięku podczas prezentacji.

a) Książka zamienia się w ptaka, wzlatuje do góry, szybuje i ląduje.

b) Buty idą w miejscu miarowym rytmem, następnie rozglądają się, czekają na kogoś, nudzą się, uciekają.

c) Prosimy o pokazanie szalikiem/chustą trzech różnych zwierząt.

Czas trwania każdej z etiud: nie powinien przekraczać 1 minuty.          

UWAGA!!!

Jeśli otrzymałeś na założonym przez siebie koncie w systemie IRK informację o zakwalifikowaniu się do II Eliminacji to czekają Cię warsztaty i spotkanie z własną kreatywnością!

WARSZTATY

Zanim Komisja II etapu oceni Twoje umiejętności praktyczne i teoretyczne czekają Cię obowiązkowe warsztaty i praca nad zadaniem warsztatowym.

W zasadach rekrutacji (http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl / II Eliminacja pkt. I) można przeczytać, że:

Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji biorą udział w obowiązkowych jednodniowych warsztatach przygotowujących do egzaminu, sprawdzających predyspozycje związane ze specyfiką kierunku aktorstwa teatru lalek (praca w grupie, wrażliwość na plastykę, zdolności animacyjne). W warsztatach kandydaci ćwiczą w stroju ćwiczebnym, umożliwiającym swobodę ruchów.

Podzielimy Was na grupy i zapewnimy najlepszą kadrę. W salach, w których na co dzień odbywają się zajęcia rozruszacie ciała, własną wyobraźnię i … popracujecie nad etiudą, którą zaprezentujecie przed Komisją podczas finału II Eliminacji. O terminach i podziale na grupy zostaniecie poinformowani w systemie IRK tuż po I Eliminacji.

FINAŁ

II ELIMINACJA  

II Eliminacja składa się z dwóch części:

 1. Sprawdzian teoretyczny / informacja o tym, kto przystępuje do Sprawdzianu teoretycznego w zasadach rekrutacji na: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl / II Eliminacja / Sprawdzian teoretyczny/.
 2. Sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony jest o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

Wszystkie niezbędne informacje są na naszej stronie, ale przypominamy tylko, że: kandydat w tej części egzaminu uzyskuje maksymalnie 90 punktów (jako średnią ilość punktów przyznanych przez członków Komisji). Punktacja obejmuje:

a)      poprawność wymowy,

b)      warunki głosowe i wokalne,

c)      interpretację prozy klasycznej,

d)      interpretację prozy współczesnej,

e)      interpretację wiersza klasycznego,

f)       interpretację wiersza współczesnego,

g)      wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat i prezentacja etiudy z formą plastyczną     przygotowanej podczas warsztatów,

h)      sprawność ruchową i fizyczną,

i)       ocenę warunków zewnętrznych,

j)       wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki:

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 1. Podstawowe techniki lalkowe w teatrze.
 2. Teatry lalkowe w Polsce – przykłady.
 3. Ostatnio widziany spektakl w teatrze lalek (może być online)
 4. Ostatnio widziany spektakl w teatrze (może być online)
 5. Festiwale lalkowe w Polsce.
 6. Dramatopisarze: Sofokles, W. Szekspir, Molier, A. Czechow, B. Brecht, S. Beckett.
 7. Polscy dramatopisarze: A. Mickiewicz, J. Słowacki, A. Fredro, S. Wyspiański, Witkacy, S. Mrożek, T. Różewicz
 8. Wybitni artyści: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Francisco Goya, Manet, van Gogh, Picasso,
 9. Style epok: Starożytna Grecja i Rzym, średniowiecze, Renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, impresjonizm, ekspresjonizm i sztuka nowoczesna (cechy charakterystyczne)
 10. Wybitni kompozytorzy: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Czajkowski, Strawiński 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu wstępnego oraz tekstów znajdziesz w zakładce Zasady rekrutacji. http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl

Trzymamy kciuki! Powodzenia!