NAUCZYCIELE AKADEMICCY PSRTDIM


Pedagodzy wykładający na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży: 

 1. Jolanta Góralczyk, prof. dr hab.
 2. Krzysztof Grębski, prof. dr hab. 
 3. Wiesław Hejno, prof. dr hab.
 4. Michał Jędrzejewski, prof. dr hab. 
 5. Anna Kramarczyk, prof. dr hab. 
 6. Krzysztof Kuliński, prof. dr hab. 
 7. Jacek Radomski, prof. dr hab. – kierownik studiów podyplomowych 
 8. Ewelina Ciszewska, dr hab.
 9. Ewa Giedrojć, dr hab.
 10. Aneta Głuch-Klucznik, dr hab.
 11. Tomasz Man, dr hab.
 12. Wojciech Brawer, dr 
 13. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk, dr 
 14. Monika Taras, dr
 15. Mateusz Barta, mgr
 16. Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, mgr
 17. Agnieszka Kulińska, mgr
 18. Sławomir Przepiórka, mgr 
 19. Jan Kochanowski, mgr
 20. Teresa Mak, mgr
 21. Maria Rewers, mgr