NAUCZYCIELE AKADEMICCY WA

Nauczyciele akademiccy WA

Pedagodzy zatrudnieni na Wydziale Aktorskim w roku akademickim 2020/2021:

PROFESOROWIE

prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

prof. Krzysztof Dracz

prof. dr hab. Wojciech Kościelniak

prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

PROFESOROWIE UCZELNI

dr hab. Jerzy Bielunas

dr hab. Krzysztof Boczkowski

dr hab. Bożena Klimczak

dr hab. Teresa Sawicka

dr hab. Jolanta Zalewska

ADIUNKCI                

dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska

dr Magdalena Drab

dr Radosław Łazarz

dr Ewelina Paszke-Lowitzsch

dr Jolanta Solarz-Szwed

dr Katarzyna Strączek 

dr Magdalena Śniadecka-Skrzypek

dr Grzegorz Wojdon

STARSI WYKŁADOWCY

dr Adam Cywka

dr Jacek Deleżyński

mgr Ewa Głowacka-Fierek

mgr Bogusława Sztencel-Morawska

WYKŁADOWCY

mgr Anita Balcerzak-Michalska

mgr Anna Gancarz

mgr Rafał Karasiewicz

mgr Agnieszka Oryńska-Lesicka

mgr Łukasz Ożga

mgr Magdalena Szczerbowska

mgr Małgorzata Szczerbowska

mgr Katarzyna Pietruska

mgr Maciej Tomaszewski

ASYSTENCI

mgr Teo Dumski Chomiak

mgr Piotr Łukaszczyk

mgr Anna Skorupa

mgr Jagoda Szelc

mgr Robert Zawadzki

AKOMPANIATORZY

mgr Lesław Skibicki

INSTRUKTORZY

 mgr Paweł Krawczyk

Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Aktorskim:

dr Anna Kwaśna

dr Marek Pustowaruk

dr Anita Wincencjusz-Patyna

mgr Przemysław Brynkiewicz

mgr Magdalena Kolska

mgr Marzena Kopczyńska-Ulrich

mgr Marcin Marek