NAUCZYCIELE AKADEMICCY WL

Nauczyciele akademiccy WL

Pedagodzy zatrudnieni na Wydziale Lalkarskim:

PROFESOROWIE

 1. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk                                                                                           
 2. prof. dr hab. Aleksander Maksymiak                                                           
 3. prof. dr hab. Anna Kramarczyk                                                                               
 4. prof. dr hab. Mirosław Kocur
 5. prof. dr hab. Jacek Radomski
 6. prof. dr hab. Ryszard Waksmund                                         

PROFESOROWIE UCZELNI

 1. dr hab. Ewelina Ciszewska
 2. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik          
 3. dr hab. Krzysztof Grębski                                                                                       
 4. dr hab. Ewa Giedrojć                                                                                   
 5. dr hab. Izabela Jeżowska                                                                             
 6. dr hab. Arkadiusz Klucznik                                                                         
 7. dr hab. Agata Kucińska                                                                                
 8. dr hab. Tomasz Man
 9. dr hab. Marek Tatko                                                                                    

ADIUNKCI                                       

 1. dr Wojciech Brawer
 2. dr Joanna Gerigk
 3. dr Anna Guzik           
 4. dr Krystian Kobyłka
 5. dr Michał Kowalczyk                                                           
 6. dr Tomasz Maśląkowski                                           
 7. dr Aleksandra Pejcz                                                  
 8. dr Marzenna Wojak   

ASYSTENCI

 1. mgr Mateusz Barta
 2. mgr Kamil Król                                                         
 3. mgr Bartosz Kurowski                       
 4. mgr Karolina Maciejaszek
 5. mgr Adrianna Maliszewska   

STARSI WYKŁADOWCY

 1. mgr Barbara Bonarska
 2. mgr Jacek Bunsch      
 3. mgr Gabriel Gietzky                                                                                     
 4. mgr Małgorzata Jaworska-Kaczmarek                                                                     
 5. mgr Zbigniew Karbowski
 6. mgr Małgorzata Król-Sozańska                                                        
 7. mgr Agnieszka Kulińska
 8. mgr Jerzy Jan Połoński                                                         

WYKŁADOWCY

 1. mgr Małgorzata Bekalarska
 2. mgr Agnieszka Rychlewska              
 1. mgr Jacek Bunsch
 2. mgr Gabriel Gietzky 
 3. mgr Jerzy Połoński

 Pedagodzy współpracujący z Wydziałem Lalkarskim:

 1. prof. dr hab. Michał Jędrzejewski
 2. prof. dr hab. Józef Frymet
 3. prof. dr hab. Anna Twardowska
 4. dr Damian Banasz
 5. dr Tomasz Broda
 6. dr Marcin Grabosz
 7. dr Anna Kwaśna
 8. dr Sebastian Ładyżyński
 9. dr Mateusz Mirowski
 10. dr Dawid Szkoła
 11. mgr Tadeusz Bański
 12. mgr Konrad Dworakowski
 13. mgr Andrzej Janiga
 14. mgr Magdalena Jaszczak
 15. mgr Marzena Kopczyńska-Urlich
 16. mgr Paweł Palcat
 17. Maria Borowska