SYLABUSY

Wybierz KIERUNEK

Kierunek Aktorstwo Teatru Lalek

MODUŁ I – PRACA NAD ROLĄ W TECHNIKACH ZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW

MODUŁ II – TECHNIKI GRY ZWIĄZANE ZE SPECJALNOŚCIĄ STUDIÓW

MODUŁ IV – PRACA NAD SŁOWEM

MODUŁ V – INTERPRETACJA PIOSENKI

MODUŁ VI – TECHNIKA WOKALNA I WYRAZISTOŚĆ MOWY

MODUŁ VII – PLASTYKA RUCHU I WYRAZISTOŚĆ CIAŁA

MODUŁ VIII – TEATR I DRAMAT

MODUŁ IX – HISTORIA KULTURY I SZTUKI ORAZ FILOZOFIA, PSYCHOLOGIA I ETYKA

MODUŁ XI – LEKTORAT