Teatr AST

Szanowni Państwo, 
Drodzy Widzowie Teatru AST we Wrocławiu!


Z radością informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. zaczynamy w Teatrze AST we Wrocławiu sezon teatralny 2020/2021!

Z uwagi na obwiązujący stan epidemii COVID-19 wprowadzamy, dla bezpieczeństwa Państwa i nas: wykonawców, realizatorów spektakli i pracowników Uczelni, Regulamin bezpiecznego uczestnictwa 
widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych
 im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w Teatrze AST

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz z podstawowymi zasadami zamieszczonymi poniżej:

Zasady bezpiecznego przebywania w Teatrze AST we Wrocławiu 
obowiązujące 
w okresie trwania epidemii COVID-19 

 1. Zachęcamy do zakupu biletów online na stronie internetowej www.ast.wroc.pl/bilety 
 2. Kasa Teatru AST jest czynna w dni powszednie w godzinach: 9:00-15:00 oraz na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. W związku ze stanem epidemii Kasa prowadzi wyłącznie sprzedaż biletów wcześniej zarezerwowanych telefonicznie: 71 358 34 23 lub mailowo: ast@ast.wroc.pl Rekomendujemy płatność kartą.
 3. Teatr AST jest otwarty dla widzów na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Prosimy 
  o przybycie najpóźniej 15 minut przed przedstawieniem.
 4. Warunkiem koniecznym do wejścia na widownię Teatru AST jest złożenie przez widza pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje cech infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Oświadczenie zawiera również zobowiązanie do przestrzegania zasad i Regulaminu i zgodę na przekazanie danych kontaktowych właściwym służbom sanitarnym w zakresie określonym w „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.
 5. Formularze oświadczenia dostępne są na stronie www.ast.wroc.pl/bilety oraz u obsługi widowni, 
  u której należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie. Rekomendujemy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza przed przybyciem do AST, w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się przy wejściu do budynku.
 6. W czasie przebywania na terenie AST, każda osoba zobowiązana jest do:
 • zachowywania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób,
 • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) zapewnionymi 
  we własnym zakresie,
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku AST.
 1. Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi, która skieruje Państwa do wejścia na widownię.
 2. Korzystanie z windy jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
 3. Szatnia jest nieczynna do odwołania.
 4. AST zastrzega sobie możliwość ograniczenia działania bufetu.
 5. Informujemy, że wszyscy pracownicy obsługi widza pracują w przyłbicach lub maseczkach, teren Teatru AST jest na bieżąco dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).
 6. Udostępniamy Państwu połowę miejsc na widowni lub ilość zgodną z aktualnymi zasadami 
  i ograniczeniami. Należy zajmować miejsca wskazane na bilecie lub przez obsługę widowni, z zachowaniem naprzemiennie 1 wolnego miejsca.
 7. Bezpośrednio obok siebie mogą usiąść osoby z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, członkowie rodziny, bądź osoby zamieszkujące wspólnie oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna.
 8. Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją zasad i Regulaminu.

Zasady i Regulamin obowiązują podczas stanu epidemii, do odwołania. 
Prosimy o zastosowanie się do nich, dziękujemy za wyrozumiałość.


Teatr Akademii Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Filia we Wrocławiu

ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław

Rezerwacja miejsc –> tel. 71 358 34 23 | e-mail: ast@ast.wroc.pl | 

tel. 71 358 34 06 | e-mail: teatr@ast.wroc.pl | 

OŚWIADCZENIE WIDZA ORAZ INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DO POBRANIA PONIŻEJ